Μεροληψία

Ο Θεός δεν μεροληπτεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε, καθώς ο Πέτρος άνοιξε το στόμα, είπε: Γνωρίζω στ’ αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης·" (Πράξεις 10: 34) Το εδάφιο στην Επιστολή προς Ρωμαίους (2: 11) αναφέρει: "Δεν υπάρχει βέβαια προσωποληψία από μέρους του Θεού."

Γιατί ο Θεός καταδικάζει την μεροληψία; Επειδή δείχνει δυο καταστρεπτικούς τρόπους συμπεριφοράς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό κι εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο τον λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσαστε προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο." (Μαλαχίας 2: 9)

Η μεροληψία υποτιμά τους ανθρώπους, για τους οποίους Χριστός πέθανε, και δείχνει μια άγνοια των αρχών του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αδελφοί μου, μην έχετε με προσωποληψία την πίστη του δοξασμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επειδή αν μπει μέσα στην συναγωγή σας ένας άνθρωπος που φοράει χρυσό δαχτυλίδι, με λαμπρό ένδυμα, μπει όμως κι ένας φτωχός με ακάθαρτο ένδυμα και κοιτάξετε με θαυμασμό σ’ αυτόν που φοράει το λαμπρό ένδυμα και του πείτε: Εσύ κάθισε εδώ επίσημα· και πείτε στον φτωχό: Εσύ στάσου εκεί όρθιος ή κάθισε εδώ κάτω από το υποπόδιό μου· δεν κάνατε άραγε διάκριση μέσα σας και γίνατε κριτές σκεφτόμενοι πονηρά;" (Επιστολή Ιακώβου 2:1 – 4)

Είναι επικίνδυνο και παράλογο να μεροληπτούμε μέσα στην οικογένεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ιωσήφ περισσότερο από όλους τους γιους του, επειδή ήταν ο γιος των γηρατειών του· και του έκανε έναν ποικιλόχρωμο χιτώνα. Και βλέποντας οι αδελφοί του ότι ο πατέρας τους αγαπούσε αυτόν περισσότερο από όλους τους αδελφούς του, τον μίσησαν και δεν μπορούσαν να του μιλάνε ειρηνικά." (Γένεση 37: 3 – 4)