Home / Subiecte biblice / Favoritism

Favoritism

Dumnezeu nu arată niciun favoritism.

Este scris în Biblie: Fapte 10;34. “Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: “In adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor.”

Romani 2:11. “Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.”

De ce este favoritismul condamnat de Dumnezeu? Pentru că duce la distrugere.

Este scris în Biblie: Maleahi 2:9. “De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tâlmăciţi Legea.”

Favoritismul depreciază pe oamenii pentru care a murit Hristos şi arată o necunoaştere a valorilor lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 2:1-4. “Iubiţi fraţi, cum mai puteţi avea pretenţia că sunteţi ai Domnului Isus Cristos, ai Domnului slavei, când îi onoraţi pe bogaţi, iar la cei săraci vă uitaţi de sus? Dacă vă intră în biserică unul îmbrăcat în haine scumpe şi încărcat de inele preţioase de aur pe degete şi, în aceeaşi clipă, intră un sărac în haine ponosite şi rupte de-atâta purtat, iar voi vă agitaţi numaidecât în jurul bogatului, neştiind cum să-i mai intraţi în voie şi-i oferiţi locul cel mai bun din biserică, zicând în schimb săracului: “Dacă-ţi convine să stai acolo, bine!... Dacă nu...n-ai decât să te aşezi jos!” - ei bine, asemenea gest pune sub semnul întrebării întreaga voastră credinţă - mai sunteţi voi creştini în vreun fel? - Această atitudine dovedeşte că motivele de care sunteţi animaţi nu sunt deloc în ordine” (NT pe înţelesul tuturor).

Este periculos şi neînţelept a arăta favoritism în familie.

Este scris în Biblie: Geneza 37: 3-4. “Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe; şi i-a făcut o haină pestriţă. Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească.”