Home / Bibelemner / Forskjellsbehandling

Forskjellsbehandling

Gud favoriserer ikke noen fremfor andre. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 10,34.35. ”Peter begynte da å tale: Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men tar imot enhver som frykter ham og gjør rett, hva folkeslag han enn tilhører.” I Romerne 2,11 står det, ”For Gud gjør ikke forskjell på folk.”

Hvorfor er Gud imot forskjellsbehandling? Fordi forskjellsbehandling er et uttrykk for en nedbrytende og destruktiv holdning til mennesker. Det står i Bibelen, Malaki 2,9. ”Derfor har jeg gjort dere ringeaktet og små for hele folket, for dere akter ikke på mine veier, men gjør forskjell på folk når dere gir rettledning om min vilje.”

Forskjellsbehandling nedverdiger mennesker som Kristus gav sitt liv for. Forskjellsbehandling er også et uttrykk for en manglende kunnskap om de verdier Gud har. Det står i Bibelen, Jakob 2,1-4. ”Mine brødre! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i menigheten – den ene i fine klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skitne klær. Så sier dere til ham som er pent kledd: ”Vær så god, her er en god plass,” men til den fattige: ”Du kan stå der;” eller: ”Sett deg her på gulvet ved føttene mine.” Om dere altså bare bryr dere om ham med de fine klærne, har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?”

Det er uheldig og uklokt å forskjellsbehandle medlemmene i en familie. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 37,3-4. ”Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sid kjortel med lange ermer til ham. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, la de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham.”