Μετάνοια

Ποιοι καλούνται σε μετάνοια; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους σε μετάνοια, αλλά αμαρτωλούς." (Λουκάς 5: 32)

Με τι συνδέεται η μετάνοια; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…και να κηρυχτεί στο όνομά του (Χριστού) μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ." (Λουκάς 24: 47)

Πώς θα καταλάβω αν έχω αμαρτήσει; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα, για τον λόγο ότι διαμέσου του νόμου δίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας." (Επιστολή προς Ρωμαίους 3: 20)

Τι πρέπει να κάνω, για να σωθώ; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς: Μετανοήστε, και κάθε ένας από εσάς ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών. Και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος." "Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου." (Πράξεις 2: 38, 16: 31)

Η μετάνοια είναι ένα δώρο από τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ή καταφρονείς τον πλούτο της αγαθότητάς του και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια;" (Επιστολή προς Ρωμαίους 2: 4)

Πώς αισθάνομαι, όταν αμαρτάνω; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή εγώ θα αναγγέλλω την ανομία μου και θα λυπάμαι για την αμαρτία μου." (Ψαλμός 38: 18)

Τι αποτέλεσμα έχει η μετάνοια; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεδομένου ότι η λύπη κατά Θεόν γεννάει μετάνοια προς αμεταμέλητη σωτηρία. Η λύπη όμως του κόσμου γεννάει θάνατο." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 7: 10)

Πώς αισθάνεται ο Ιησούς, όταν μετανοώ; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σας λέω ότι έτσι θα είναι χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, περισσότερο παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη μετανοίας." (Λουκάς 15: 7)