Home / Subiecte biblice / Pocăinţa

Pocăinţa

Cine sunt chemaţi la pocăinţă?

Este scris în Biblie: Luca 5:32. “N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Ce însoţeşte pocăinţa?

Este scris în Biblie: Luca 24:47. “Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.”

Cum pot cunoaşte dacă am păcătuit?

Este scris în Biblie: Romani 3:20. “Căci niciun om nu e îndreptăţit în Faţa lui Dumnezeu prin împlinirea cerinţelor Legii; ce lucrează Legea este să-l facă pe om să ştie că el a păcătuit” (Traducerea Engleză TEV).

Ce trebuie să fac pentru a fi mânuit?

Este scris în Biblie: Fapte 2:38. “Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veti primi darul Sfântului Duh.”

Fapte 16:31. “Pavel şi Sila i-au răspuns: “Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

Pocăinţa este un dar de la Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Romani 2:4. “Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?”

Cum mă simt când păcătuiesc?

Este scris în Biblie: Psalmul 38:18. “Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.”

Ce aduce pocăinţa?

Este scris în Biblie: 2Corinteni 7:10. “În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.”

Ce simte Isus când mă pocăiesc?

Este scris în Biblie: Luca 15:7. “Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci si nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.”