Home / Bibelemner / Omvendelse

Omvendelse

Hvem blir kalt til omvendelse? Det står i Bibelen, Lukas 5,32. ”Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere.”

Hva følger naturlig sammen med omvendelse? Det står i Bibelen, Lukas 24,47. ”Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.”

Hvordan kan jeg vite om jeg har syndet? Det står i Bibelen, Romerne 3,20. ”Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.”

Hva må jeg gjøre for å bli frelst? Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 2,38; 16,31. ”Peter svarte dem: ”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave”.” De svarte: ”Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.””

Styrke til å vende om en noe vi får av Gud. Det står i Bibelen, Romerne 2,4. ”Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”

Hvordan har jeg det når jeg synder? Det står i Bibelen, Salmene 38,19. ”Men jeg bekjenner min misgjerning og sørger over min synd.”

Hva får vi når vi bekjenner og vender om? Det står i Bibelen, 2. Korinterne 7,10. ”For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til død.”

Hvordan reagerer Jesus når vi vender om? Det står i Bibelen, Lukas 15,7. ”Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.”