Μοναξιά

Μερικές φορές χρειαζόμαστε τη μοναξιά, για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν ο Ιησούς το άκουσε, αναχώρησε από εκεί, μέσα σε πλοίο προς έναν έρημο τόπο κατ’ ιδίαν. Και καθώς το άκουσαν τα πλήθη, τον ακολούθησαν πεζοί από τις πόλεις." (Ματθαίος 14: 13)

Μπορεί να χρειάζεται μοναξιά για να είναι αποτελεσματική η προσευχή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατ’ ιδίαν, για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Και το πλοίο ήταν ήδη στο μέσον της θάλασσας, βασανιζόμενο από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος." (Ματθαίος 14: 23 – 24)

Εάν ο Ιησούς χρειάστηκε τη μοναξιά για ήρεμο διαλογισμό, πόσο περισσότερο τη χρειαζόμαστε εμείς; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν έγινε μέρα, βγαίνοντας έξω (ο Ιησούς) πήγε σε έναν έρημο τόπο. Και τα πλήθη τον ζητούσαν και ήρθαν μέχρις αυτόν. Και τον κρατούσαν, για να μη φύγει από αυτούς." (Λουκάς 4: 42)