Home / Bibelemner / Ensomhet

Ensomhet

Noen ganger trenger vi å være alene for å ta oss av privat smerte. Det står i Bibelen, Matteus 14,13. ”Da Jesus hørte dette, drog han derfra i båt over til et ensomt sted, hvor han kunne være for seg selv.”

Det kan være godt å be alene. Det står i Bibelen, Matteus 14,23-24. ”Da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet så han kunne være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene.” I Markus 1,35 står det, ”Tidlig neste morgen, mens det ennå var helt mørkt, stod han opp og gikk ut til et ensomt sted og bad der.”

Hvis Jesus hadde behov for å være alene til stille ettertanke, hvor mye mer behøver da ikke vi å gjøre det? Det står i Bibelen, Lukas 4,42. ”Da det ble morgen neste dag, drog han ut av byen til et ensomt sted. Folk begynte å lete etter ham, og da de kom dit hvor han var, forsøkte de å holde ham tilbake, så han ikke skulle gå fra dem.”