Pustiu

Uneori e nevoie de singurătate pentru rezolvarea problemelor personale.

Este scris în Biblie: Matei 14:13. “Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos.”

Singurătatea poate fi preţioasă pentru rugăciune efectivă.

Este scris în Biblie: Matei 14:23-24. “Apoi S-a dus pe deal să se roage” (NT pe înţelesul tuturor).

Marcu 1:35. “A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.”

Dacă Isus avea nevoie de un loc pustiu pentru meditaţie, cu cât mai mult avem noi nevoie.

Este scris în Biblie: Luca 4:42. “Când s-a crăpat de ziuă, Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile şi au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei.