Ονόματα

Τα ονόματα στην Αγία Γραφή συχνά αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Τι είναι το όνομά σου; Και εκείνος είπε: Ιακώβ. Κι αυτός είπε: δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με τον Θεό, και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός." (Γένεση 32: 27 – 28).

Όταν τιμάμε το όνομα του Θεού, τιμάμε τον Ίδιο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Θεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων. Και είπε: έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε σε σας. Και ο Θεός είπε ακόμα στον Μωυσή: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του Ιακώβ με απέστειλε σε σας. Αυτό θα είναι το όνομα μου παντοτινά και αυτό το μνημόσυνό μου σε γενεές γενεών." (Έξοδος 3: 14 – 15)

Η ασεβής χρήση του ονόματος του Θεού οδηγεί στην τιμωρία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια, επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του." (Έξοδος 20: 7)

Το όνομα του Χριστού φέρνει πίστη και θεραπεία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και διαμέσου της πίστης στο όνομά του (του Ιησού), αυτόν που βλέπετε και γνωρίζετε, το δικό του όνομα στερέωσε. Και η πίστη που ενεργείται διαμέσου αυτού έδωσε σε αυτόν την τέλεια υγεία μπροστά σε όλους εσάς." (Πράξεις 3: 16)

Υπάρχει σωτηρία στο όνομα του Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία. Επειδή ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε." (Πράξεις 4: 12)