Nume

In Biblie, adesea numele reprezentau caracterul persoanei.

Este scris în Biblie: Geneza 32:27-28. “Omul acela i-a zis: “Cum îţi este numele?” “Iacov,” a răspuns el. Apoi a zis: “Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai fost biruitor.”

A onora Numele lui Dumnezeu înseamnă a-L onora pe El.

Este scris în Biblie: Exodul 3:14-15. “Dumnezeu a zis lui Moise: “Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: “Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: “Cel ce se numeşte “Eu sunt”, m-a trimis la voi.” Dumnezeu a mai zis lui Moise: “Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: “Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecie, acesta este Numele Meu din neam în neam.”

Folosirea nerespectuasă a Numelui lui Dumnezeu rezultă în pedepsire.

Este scris în Biblie: Exodul 20:7. “Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.”

Numele lui Isus aduce credinţă şi vindecare.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 3:16. “Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.”

In Numele lui Isus există mântuire.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 4:12. “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”