Namn

I bibeln har namn en betydelse. Bibeln säger i 1 Moseboken 32:27-28  Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” – ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.””

Att ära Guds namn är att ära honom. Bibeln säger i 2 Moseboken 3:14-15   Gud sade:   ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” Och Gud fortsatte: ”Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte.

Att missbruka Guds namn får konsekvenser. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:7   Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Jesus namn ger tro och läkedom. Bibeln säger i Apostlagärningarna 3:16   Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

Det finns frälsning i Jesu namn. Bibeln säger i Apostlagärningarna 4:12   Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.