Πίστη/Πιστεύω

Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "ότι, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς·" (Προς Ρωμαίους 10:9)

Ο Θεός λέει ότι είμαστε δίκαιοι στα μάτια Του, αν πιστεύουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Αβραάμ) πίστεψε στον Κύριο· και λογαριάστηκε σ’ αυτόν για δικαιοσύνη." (Γένεση 15:6)

Οι πράξεις μας δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητες από την πίστη μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ποιο το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, και δεν έχει έργα; Μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει;"... "Αλλά θα πει κάποιος: Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα· δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. " (Επιστολή Ιακώβου 2:14 & 18)

Η αληθινή "πίστη" στην Αγία Γραφή είναι μια σχέση με το Θεό, όχι μόνο μια άποψη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου." (Ιωάννης 14:15)

Ποιο είδος πίστης απορρίπτει ο Θεός; Δεν είναι αρκετό να πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας· καλά κάνεις· και τα δαιμόνια πιστεύουν, και φρίττουν." (Επιστολή Ιακώβου 2:19)