A crede

Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit.

Este scris în Biblie: Romani 10:9. “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Dumnezeu spune că vom fi socotiţi neprihăniţi (în bune relaţii cu El) dacă vom crede.

Este scris în Biblie: Genesa 15:6. “Avram a crezut pe Dumnezeu şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.”

Ceea ce faci nu poate fi despărţit de ceea ce crezi.

Este scris în Biblie: Deuteronom 27:10. “Să asculţi de glasul Domnului Dumnezeuliu tău şi să împlineşti legile Lui pe care ţi le dau astăzi.”

Adevărata “credinţ㔠din Biblie este o legătură, o relaţie, cu Dumnezeu, nu numai o opinie.

Este scris în Biblie: Ioan 14:15. “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.”

Ce fel de credinţă nu este primită de Dumnezeu? Nu este de ajuns să crezi că Dumnezeu există.

Este scris în Biblie: Iacov 2:19. “Mai sunt încă şi acuma printre voi din aceia care susţin că nu trebuie altceva decât “să crezi?” Adică, asta ar fi marea greutate, să crezi în unicul Dumnezeu? Dar ce? Diavolii oare nu cred şi ei în Dumnezeu? - Ba da, şi încă ce mai cred, de se cutremură şi se înfioară!” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).