Home / Biblická témata / Víra/Věřit

Víra/Věřit

Víra/Věřit

Věř v Ježíše Krista a budeš spasen. Čteme to v Bibli, Římanům 10,9: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“

Bůh říká, že vše je v pořádku, pokud v něj věříme. Je to zaznamenáno v Bibli, Genesis 15,6: „Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost .“

Naše víra a činy jsou neoddělitelné. Je nám to také připomenuto v Bibli, Deuteronomium 27,10: „Budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a plnit jeho příkazy a jeho nařízení, která ti dnes přikazuji.“

Opravdově věřit v Boží slovo znamená mít vztah s Bohem, nikoli pouhý názor. Je to vyjádřeno v Bibli, Jan 14,15: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání…“

Odmítá Bůh nějakou víru? Ano, pouhou víru bez skutků, ta není dostatečná. Dokazuje to Bible např. v Listě Jakubově 2,19: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho .“