Tro

Tro på Herren Jesus Kristus, og du vil bli frelst. Det står i Bibelen, Romerne 10,9. ”For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.”

Hvis vi tror på Gud, vil alt som ikke stemmer mellom oss og ham være i orden. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 15,6. ”Abram trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig.”

Dine handlinger er nært knyttet til det du tror. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 27,10. ”Vær da lydig mot Herren din Gud, og hold hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag.”

Sann tro i Bibelen består av et personlig forhold til Gud, ikke bare en holdning eller en tenkemåte. Det står i Bibelen, Johannes 14,15. ”Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.”

Hva slags tro forkaster Gud? Det holder ikke bare å tro at Gud eksisterer. Det står i Bibelen, Jakob 2,19. ”Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver!”