Παρουσία

Πώς μπορούμε να νιώσουμε την παρουσία του Θεού; Πρέπει να το επιθυμήσουμε αληθινά. Η Αγία Γραφή αναφέρει:. "Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω: το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να θωρώ την ωραιότητα του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό Του." (Ψαλμός 27: 4)

Καταλαβαίνουμε συχνά την παρουσία του Θεού σε δύσκολες περιόδους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Κύριος είναι κοντά σε εκείνους που είναι συντριμμένοι στην καρδιά και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά απ’ όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει." (Ψαλμός 34: 18 – 19)

Γνωρίζουμε την παρουσία του Θεού σε περιόδους διωγμού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ξέρω ότι ο Κύριος θα κάνει την κρίση του θλιμμένου και τη δίκη των φτωχών. Βέβαια, οι δίκαιοι θα δοξολογούν το όνομά Σου. Οι ευθείς θα κατοικούν μπροστά στο πρόσωπό Σου." (Ψαλμός 140: 12 – 13)