Home / Bibel ämnen / Närvaro

Närvaro

Vi behöver ärligt längta efter Guds närvaro.  Hur kan vi få uppleva den? Bibeln säger i Psalm 27:4   Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel.”

Guds närvaro upplever man ofta i svåra tider. Bibeln säger i Psalm 34:18-19   De rättfärdiga ropar, och Herren hör och räddar dem ur all nöd. Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa.

Guds närvaro märker man i tider av förföljelse. Bibeln säger i Psalm 140:13-14   Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösas sak och skaffar de fattiga rätt. De rättfärdiga skall tacka dig, de redbara bo i din närhet.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...