Home / Bibelemner / Nærhet

Nærhet

Hvordan kan vi oppleve Guds nærhet? For det første må vi ha et oppriktig ønske om å være ham nær. Det står i Bibelen, Salmene 27,4. ”Én ting ber jeg Herren om, og det ønsker jeg inderlig: at jeg får bo i Herrens hus alle mine levedager, så jeg kan se hans velvilje og grunne i hans tempel.”

Ofte opplever man Guds nærhet under vanskelige tider og prøvelser. Det står i Bibelen, Salmene 34,18-20. ”Når de rettskafne roper, hører Herren, han berger dem ut av alle trengsler. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Mye vondt må den rettskafne lide, men Herren frir ham ut av alt.”

Under forfølgelse og vanskeligheter kan man oppleve Guds nærhet. Det står i Bibelen, Salmene 140,13-14. ”Jeg vet at Herren fører saken for de arme og hjelper de fattige til deres rett. Ja, de rettferdige priser ditt navn, de rettsindige får bo for ditt åsyn.”