Μερικές φορές οι κουβέντες μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στις σχέσεις μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κάθισαν επάνω μαζί του επάνω στη γη επτά ημέρες και επτά νύχτες και κανένας δεν του είπε έναν λόγο, επειδή έβλεπαν πως ο πόνος του είναι υπερβολικά μεγάλος." (Ιώβ 2: 13)

Με τη σιωπή μπορούμε να δείξουμε σεβασμό προς τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη. Θα υψωθώ στη γη." (Ψαλμός 46: 10)

Ο σεβασμός περιλαμβάνει τη σιωπή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Κύριος όμως είναι στον άγιο ναό του. Σώπα μπροστά του, ολόκληρη η γη." (Αββακούμ 2: 20)