Tăcere

Uneori tăcerea e mai de preţ decât cuvintele.

Este scris în Biblie: Iov 2:13. “Si au şezut pe pământ lângă el şapte zile şi şapte nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.”

In tăcere putem arata respect pentru Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 46:10. “Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”

Veneraţia este implicată în tăcere.

Este scris în Biblie: Habacuc 2:20. “Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!”