Home / Bibelemner / Taushet

Taushet

Noen ganger kan ord virke forstyrrende. Det står i Bibelen, Job 2,13. ”Så satt de hos ham der på jorden i sju dager og sju netter. Og ingen sa et ord til ham, for de så at han led forferdelig.”

Vi kan vise Gud respekt ved å være stille. Det står i Bibelen, Salmene 46,11. ”Stans og innse at jeg er Gud! Jeg er opphøyet over folkene, opphøyet på jorden.”

Ærbødighet innebærer blant annet å være stille. Det står i Bibelen, Habakuk 2,20. ”Herren er i sitt hellige tempel; vær stille for ham, all jorden!”