Συμφιλίωση

Η συμφιλίωση μπορεί να μεταμορφώσει τις σχέσεις που έχουν κλονιστεί. Τέτοια συμβουλή δίνει ο απόστολος Παύλος προς τον Φιλήμονα σχετικά με έναν δούλο του που το είχε σκάσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ίσως γι’ αυτό τον αποχωρίστηκες για λίγο, για να τον απολαμβάνεις για πάντα. Όχι πλέον ως δούλον, αλλά περισσότερο από δούλον, αδελφόν αγαπητό, μάλιστα σε μένα, πόσο δε μάλλον σε σένα, και κατά σάρκα εν Κυρίω." (Επιστολή προς Φιλήμονα 1: 15 - 16)

Η συμφιλίωση είναι το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τα πάντα όμως είναι από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, διαμέσου του Ιησού Χριστού, και έδωσε σε μας τη διακονία της συμφιλίωσης. Δηλαδή ότι ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό του, διαμέσου του Χριστού, μη λογαριάζοντας σε αυτούς τα πταίσματά τους. Και εμπιστεύθηκε σε μας τον λόγο της συμφιλίωσης." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 5: 18 - 19)

Η συμφιλίωση αποκαθιστά τις σχέσεις που έχουν διαταραχθεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αν ο αδελφός σου αμαρτήσει σε σένα, πήγαινε, και έλεγξέ τον, ανάμεσα σε σένα και σε αυτόν μόνον. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. " (Ματθαίος 18: 15)