Home / Subiecte biblice / Împăcare

Împăcare

Împăcarea poate transforma relaţiile care par a fi fără speranţă.

Este scris în Biblie: Filimon 1:15-16. “Poate că ai putea să-ţi imaginezi lucrurile astfel: el a fugit de la tine pentru o vreme, pentru ca acum să fie al tău pe veci, nu doar un sclav, ci altceva, mult mai bun - un frate scump, în special pentru mine. Acum el va însemna mult mai mult şi pentru tine, fiindcă nu mai îţi este doar o slugă, ci un frate în Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).

Împăcarea e solia centrală a Evangheliei.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 5:18-19. “Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.”

Impăcarea vindecă relaţiile rupte.

Este scris în Biblie: Matei 18:15. “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.”