Home / Bibelemner / Forsoning

Forsoning

Forsoning kan rette på tilsynelatende håpløse forhold. Det står i Bibelen, Filemon 1,15-16. ”Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror. Det er han sannelig for meg; hvor mye mer må han da ikke være det for deg, både som menneske og i Herren.”

Forsoning er det sentrale budskapet i evangeliene. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 5,18-19. ”Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss.”

Forsoning leger ødelagte forhold. Det står i Bibelen, Matteus 18,15. ”Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror.”