Συνήθειες

Οι κακές συνήθειες πρέπει να αλλάξουν με αποφασιστικότητα και τη βοήθεια του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καθένας που έχει γεννηθεί από το Θεό, δεν διαπράττει αμαρτία, για τον λόγο ότι δικό του σπέρμα μένει μέσα σ’ αυτόν και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε από τον Θεό." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 9)

Οι κακές συνήθειες πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως, ενώ κήρυξα σε άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος.”

Γέμισε τη ζωή σου με καλές συνήθειες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…παρέχοντας τον εαυτό σου τύπο των καλών έργων σε όλα, φυλάττοντας στη διδασκαλία αδιαφθορία, σεμνότητα…" (Επιστολή προς Τίτο 2: 7)

Να αποκτήσεις τη συνήθεια να συγκεντρώνεις τις σκέψεις σου στα καλά πράγματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τέλος αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή κι αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 8)

Ποιες καλές συνήθειες μπορούμε να αρχίσουμε και να διατηρήσουμε; Τα δέκατα είναι μια άριστη συνήθεια για να αναπτύξουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και τώρα δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μην επαρκεί τόπος γι’ αυτήν." (Μαλαχίας 3: 10)

Ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα για μια συνήθεια λατρείας που πρέπει να μιμηθούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ήρθε (ο Ιησούς) στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί, και κατά τη συνήθειά του μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθηκε να διαβάσει." (Λουκάς 4: 16)

Η προσευχή είναι μια πολύτιμη συνήθεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι όπως οι υποκριτές, επειδή αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών, για να φανούν στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουν ήδη το μισθό τους. Εσύ, όμως, όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου, προσευχήσου στον Πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο Πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο, θα σου ανταποδώσει στα φανερά." (Ματθαίος 6: 5 - 6)