Home / Bibelemner / Vaner

Vaner

For å endre på en dårlig vane må man regne med å gjøre en innsats selv, i tillegg til å få Guds hjelp. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,9. ”Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.”

Man må ta et oppgjør med dårlige vaner. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 12,2-3. ”Dere skal ødelegge alle stedene hvor de folkene dere driver bort, dyrker sine guder, på høye fjell og hauger og under hvert frodige tre. Riv ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, brenn opp Asjera-pælene, hogg ned gudebildene og utslett deres navn fra disse stedene.”

Fyll livet ditt med gode vaner. Det står i Bibelen, Titus 2,7. ”Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger! La læren være uforfalsket og båret fram med alvor.”

Gjør det til en vane at du fokuserer tankene på det gode. Det står i Bibelen, Filipperne 4,8. ”For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”

Hva slags gode vaner er det vi helst skal ha? Det å betale tiende er et eksempel på en utmerket vane. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 14,22. ”Hvert år skal du gi tiende av alt det som vokser på marken din.”

Jesus viste oss et godt eksempel på regelmessig tilbedelse av Gud i kirken, som vi selv kan følge. Det står i Bibelen, Lukas 4,16.17. ”Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av Skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok.”

Regelmessig bønn til Gud er en verdifull vane å tilegne seg. Det står i Bibelen, Matteus 6,5. ”Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.”