Home / Subiecte biblice / Obiceiuri

Obiceiuri

Obiceiurile rele trebuie să fie schimbate cu hotărâre şi cu ajutorul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:9. "Cel care s-a născut în familia lui Dumnezeu nu-şi face obişnuinţă din a păcătui, deoarece are acum în el viaţa lui Dumnezeu; aşa că nu mai poate păcătui la infinit, întrucât a luat naştere în el această viaţă nouă care îl ţine în frâu - el a fost născut din nou" (NT pe înţelesul tuturor).

Obiceiurile rele nu merită milă.

Este scris în Biblie: Deuteronom 12:2-3. "Să nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi înalţi, fie pe dealuri şi sub orice copac verde. Să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea."

Umple-ţi viaţa cu obiceiuri bune.

Este scris în Biblie: Tit 2:7. "Dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune,în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie."

Formează-ţi obiceiul de a-ţi concentra gândurile spre lucrurile bune.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:8. "Şi acum, fraţilor, în încheierea acestei scrisori, îngăduiţi-mi să mai amintesc un singur lucru: Concentraţi-vă gândurile asupra a tot ce e adevărat, bun şi drept. Gândiţi-vă la acele lucruri care sunt curate şi încântătoare şi opriţi-vă asupra părţilor bune şi frumoase din alţii. Gândiţi-vă la toate lucrurile pentru care puteţi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu şi de care vă puteţi bucura" (NT pe înţelesul tuturor).

Ce obiceiuri bune putem începe şi menţine? A da zecime este un obicei excelent pe care să-l dezvoltăm.

Este scris în Biblie: Deuteronom 14:22. "Să iei zeciuială din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an."

Isus ne-a dat ca model un obicei de închinare pe care trebuie să-l imităm.

Este scris în Biblie: Luca 4;16. "A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească."

Rugăciunea este un obicei valoros.

Este scris în Biblie: Matei 6: 5. "Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata."