Home / Bibel ämnen / Vanor

Vanor

Med Guds hjälp kan vi förändra dåliga vanor. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:9   Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud.

Avgudadyrkan borde inte ha en plats i en kristens liv.  Bibeln säger i 5 Moseboken 12:2-3   Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande träd. Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och hugg sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser.

Fyll ditt liv med goda vanor. Bibeln säger i Titusbrevet 2:7   och var själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig,

Inrikta dina tankar på bra saker. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:8   För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”

Bön är en värdefull vana. Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:7-8   Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Jesus var trogen i sin tillbedjan av Fadern, och vi bör efterlikna honom. Bibeln säger i Lukasevangeliet 4:16   Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa,”

Vi bör ha vanan att sätta Gud först i våra liv. Tiondegivande är t ex en sådan utmärkt vana. Bibeln säger i 5 Moseboken 14:22   Du skall lägga undan tionde av allt du skördar, av vad åkern årligen ger.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.