Σφάλματα

Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σφάλματα που βλέπουμε σε άλλους ανθρώπους; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην κρίνετε, για να μην κριθείτε· επειδή με όποια κρίση κρίνετε, θα κριθείτε· και με όποιο μέτρο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας." (Ματθαίος 7: 1 – 2)

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σφάλματα των άλλων με έλεος και υπομονή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη…" (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 2)

Είναι ποτέ σωστό να μιλήσεις στο συνάνθρωπό σου για τα σφάλματά του; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι αν ο αδελφός σου αμαρτήσει σε σένα, πήγαινε και έλεγξέ τον, ανάμεσα σε σένα και σ’ αυτόν μόνον· αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου." (Ματθαίος 18: 15)

Με ποιο πνεύμα θα πρέπει να γίνει αυτή η επισήμανση των σφαλμάτων; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αδελφοί, κι αν ένας άνθρωπος πέσει, απερίσκεπτα, σε κάποιο παράπτωμα, εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε αυτού του είδους τον άνθρωπο με πνεύμα πραότητας· προσέχοντας στον εαυτό σου, μήπως κι εσύ πειραστείς. Βαστάζετε ο ένας τα βάρη του άλλου και εκπληρώστε έτσι τον νόμο του Χριστού. Επειδή, αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατάει τον εαυτό του." (Επιστολή προς Γαλάτες 6: 1 – 3)