Home / Subiecte biblice / Greşeli

Greşeli

Cum trebuie să răspundem la greşelile altora?

Este scris în Biblie: Matei 7:1-2. “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.”

La greşelile altora trebuie să răspundem cu milă şi răbdare.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:2. “Fiţi smeriţi şi blânzi. Aveţi răbdare unii cu alţii, manifestând îngăduinţă faţă de greşelile celuilalt, din pricina iubirii voastre” (NT pe înţelesul tuturor).

Este oare corect să spui unui frate despre greşelile lui?

Este scris în Biblie: Matei 18:15. “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.”

In ce spirit trebuie să fie făcută lucrarea de a arăta greşelile?

Este scris în Biblie: Galateni 1:1-3. “Fraţi scumpi, dacă un creştin e biruit de vreun păcat, voi care sunteţi evlavioşi ar trebui, cu toată blândeţea şi smerenia, să-l aduceţi înapoi la drumul cel bun, amintindu-vă că s-ar putea ca rândul următor să greşească chiar unul din voi. Împărtăşiţi necazurile şi problemele voastre, împlinind astfel porunca Domnului. Dacă se crede cineva prea mare pentru a se coborâ la aşa ceva, acela se înşeală singur” (NT pe înţelesul tuturor).