Home / Bibelemner / Feil og mangler

Feil og mangler

Hva skal man gjøre når andre gjør noe galt? Det står i Bibelen, Matteus 7,1-2. ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.”

Når andre irriterer oss bør vi være tålmodige og overbærende med dem. Det står i Bibelen, Efeserne 4,2. ”Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.”

Er det noen ganger riktig å reagere på at andre gjør noe galt? Det står i Bibelen, Matteus 18,15. ”Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror.”

Hva er beste måte å gå frem når man skal tale en person til rette? Det står i Bibelen, Galaterne 6,1-3. ”Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved Ånden, vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv.”