Fel

Hur skall vi reagera när vi ser fel hos andra? Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:1-2 Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med, skall det mätas upp åt er.”

Försök inte att hitta fel hos andra. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:1-2  Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

Är det någonsin rätt att visa en medmänniska på hans eller hennes fel? Bibeln säger i Matteusevangeliet 18:15”Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder.”

På vilket sätt skall man peka ut andras fel? Bibeln säger i Galaterbrevet 6:1-3  Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.