Σχέσεις

Με τι είδος ανθρώπου θα πρέπει να έχουμε μια σχέση; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τις δε νεωτεριστικές επιθυμίες απόφευγέ τες· και επιδίωκε την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μαζί μ’ εκείνους, που επικαλούνται τον Κύριο από καθαρή καρδιά." (Προς Τιμόθεο Β΄ 2: 22)

Είναι παράλογο να ξεκινήσουμε μία σχέση με κάποιον που δεν αγαπά το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην ομοζυγείτε με τους απίστους· επειδή ποια συμμετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία; Και ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκοτάδι; Και ποια συμφωνία έχει ο Χριστός με τον Βελίαλ; Ή ποια μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο;" (Προς Κορινθίους Β΄ 6:14 - 15.) Το εδάφιο Αμώς 3:3 αναφέρει: "Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί, αν δεν είναι σύμφωνοι;"

Μην ξεκινήσετε μία σχέση με κάποιον που υποστηρίζει ότι είναι Χριστιανός, αλλά δεν έχει χριστιανική συμπεριφορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά τώρα σας έγραψα, να μη συναναστρέφεστε, αν κάποιος, που ονομάζεται αδελφός, είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή κακολόγος ή μέθυσος ή άρπαγας· με τον άνθρωπο αυτής της κατηγορίας ούτε να συντρώγετε·" (Προς Κορινθίους Α΄ 5:11.)

Αποφύγεις να ξεκινήσεις μια σχέση με έναν άνθρωπο που θυμώνει εύκολα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην κάνεις φιλία με οξύθυμο άνθρωπο· και με οργίλο άνθρωπο μην περπατάς." (Παροιμίες 22: 24)

Μην ξεκινήσεις μία σχέση με έναν Χριστιανό που δεν έχει σωστή συμπεριφορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σας παραγγέλλουμε μάλιστα, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού, να απομακρύνεστε από κάθε έναν αδελφό, που περπατάει άτακτα και όχι σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας." (Προς Θεσσαλονικείς Β΄ 3:6.)

Η εσωτερική ομορφιά έχει μεγαλύτερη σημασία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 3:4)

Ξεκίνησε μία σχέση με κάποιον που έχει καλή συμπεριφορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: Και ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας είθε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο μεταξύ σας σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό· για να δοξάζετε με μια ψυχή, με ένα στόμα, τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού." (Προς Ρωμαίους 15:5 - 6.)

Ξεκίνησε μια σχέση με κάποιον που σε ενθαρρύνει και σε υποστηρίζει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν, λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγορία εν Χριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία του Πνεύματος ή κάποια σπλάγχνα και οικτιρμοί, κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι και ομόφρονες·" (Προς Φιλιππησίους 2:1 - 2.)

Η σχέση αυτή δεν θα πρέπει να σε απομακρύνει από τους άλλους ανθρώπους - να δείχνεις ενδιαφέρον και για αυτούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ένας μην αποβλέπετε στα δικά του, αλλά κάθε ένας ας αποβλέπει και σ’ εκείνα που είναι των άλλων." (Προς Φιλιππησίους 2:4)

Αφήστε τη σχέση να προοδεύσει βαθμιαία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ακριβώς δε γι’ αυτό, αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή δε την γνώση, και στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια δε την υπομονή, και στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια δε τη φιλαδελφία, και στη φιλαδελφία την αγάπη." (Επιστολή Πέτρου Β΄ 1:5 - 7)

Τι να αποφύγουμε στις σχέσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ας περπατήσουμε με ευπρέπεια, όπως σε ημέρα· όχι σε γλεντοκόπια και μέθες, όχι σε κρεβάτια και ασέλγειες, όχι σε φιλονικία και φθόνο." (Προς Ρωμαίους 13: 13.)

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το σώμα, πάντως, δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος για το σώμα… Φεύγετε την πορνεία· κάθε αμάρτημα που θα έκανε ο άνθρωπος, είναι έξω από το σώμα· εκείνος, όμως, που πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα." (Προς Κορινθίους Α΄ 6:13, 18.)

Να Παραμείνεις αγνός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και καθένας που έχει αυτήν την ελπίδα επάνω σ’ αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3:3)

Για να αποφύγουμε να βλάψουμε τον εαυτό μας, πρέπει να αφήσουμε το Χριστό να έχει τον έλεγχο των σεξουαλικών μας επιθυμιών και ενεργειών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία· να ξέρει κάθε ένας από σας να κρατάει το δικό του σκεύος σε αγιασμό και τιμή· όχι σε πάθος επιθυμίας, όπως τα έθνη, αυτά που δεν γνωρίζουν τον Θεό." (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:3 - 5.)

Εάν έχεις ήδη προγαμιαίες σχέσεις, τι θα πρέπει να κάνεις;
Κατ\' αρχάς, αναγνώρισε την αμαρτία σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου, και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Επειδή εγώ γνωρίζω τα ανομήματά μου, και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα, σε σένα μονάχα αμάρτησα, και έπραξα μπροστά σου το πονηρό." (Ψαλμός 51:2 - 4)

Δεύτερον, ζήτα συγχώρεση για την αμαρτία σου – ο Θεός λέει ότι μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ράντισέ με με ύσσωπο και θα είμαι καθαρός· πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλλίαση και ευφροσύνη, για να ευφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά· κι ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε στα βάθη μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου· και το πνεύμα σου το άγιο μην το αφαιρέσεις από μένα. Απόδωσέ μου την αγαλλίαση της σωτηρίας σου, και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με." (Ψαλμός 51:7 - 12)

Τρίτον, να πιστέψεις ότι ο Θεός σε έχει πράγματι συγχωρήσει και μην αισθάνεσαι ένοχος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριος εκείνος, του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, και στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν αποσιώπησα, τα κόκαλά μου πάλιωσαν από τον ολολυγμό μου όλη την ημέρα· επειδή, ημέρα και νύχτα το χέρι του έγινε βαρύ επάνω μου· η υγρότητα μου μεταβλήθηκε σε καλοκαιριάτικη ξηρασία. Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα, και την ανομία μου δεν έκρυψα· είπα: στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου· κι εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Γι’ αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα σε πρέποντα καιρό· βέβαια, σε κατακλυσμό πολλών νερών, αυτά δεν θα τον αγγίζουν. Εσύ είσαι η σκέπη μου· Θα με φυλάττεις από θλίψη· με αγαλλίαση λύτρωσης θα με περικυκλώνεις " (Ψαλμός 32:1 - 6)

Ο Θεός έχει έναν σύντροφο για μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος· θα κάνω σ’ αυτόν βοηθό όμοιο μ’ αυτόν." (Γένεση 2:18)

Ζήτα από τον Κύριο έναν σύντροφο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σπίτι και πλούτη κληρονομούνται από τους πατέρες· όμως, η γυναίκα που έχει φρόνηση δίνεται από τον Κύριο." (Παροιμίες 19:14)

Ο Θεός θα σου δώσει σωστές επιθυμίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και ευφραίνου στον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου." (Ψαλμός 37:4) "Μην εξομοιωθείτε, λοιπόν, μ’ αυτούς· επειδή ο Πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη, πριν εσείς τα ζητήσετε απ’ αυτόν." (Ματθαίος 6:8)