Home / Subiecte biblice / Curtenie

Curtenie

Cu ce fel de persoane să te împrieteneşti?

Este scris în Biblie: 2 Timotei 2:22. “Fugi de tot ce-ţi trezeşte acele pofte atât de comune la tineri şi stai, în schimb, aproape de orice lucru care te face să doreşti a face bine. Ai credinţă şi dragoste şi gustă plăcerea pe care ţi-o oferă tovărăşia celor ce iubesc pe Domnul şi au inimi curate” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Nu este înţelept să curtezi pe cineva care nu iubeşte pe Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 2 Corinteni 6:14-15. “Să nu intraţi în tovărăşie cu cei care nu-L iubesc pe Domnul, căci ce au oamenii lui Dumnezeu în comun cu oamenii păcatului? Cum poate convieţui lumina cu întunericul? Şi ce armonie poate exista între Cristos şi Diavolul? Cum se poate întovărăşi un credincios cu un necredincios?” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Amos 3:3. “Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi?”

Nu face curte cuiva care pretinde a fi creştin/ă, dar care nu trăieşte în conformitate.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 5:11. “Voiam să spun doar că nu trebuie să vă întovărăşiţi cu nici unul care se pretinde frate de credinţă şi se complace totuşi în destrăbălare (“în păcate sexuale” - traducerea engleză TLB), ori este lacom sau pungaş, ori se închină la idoli, ori este beţiv sau abuziv. Cu un asemenea om nici măcar la masă nu trebuie să staţi” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Evitaţi prietenia celor care au un temperament rău.

Este scris în Biblie: Proverbe 22:24. “ Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie.”

Nu face curte unui creştin leneş.

Este scris în Biblie: 2 Tesaloniceni 3:6. “Şi acum, iată o poruncă, scumpi fraţi, pe care v-o dau în Numele Domnului nostru Isus Cristos, prin autoritatea Sa: feriţi-vă de orice creştin care-şi duce zilele în trândăvie şi nu urmează idealul de muncă statornică pe care vi l-am lăsat noi” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Fumuseţea interioară este preţuită cel mai mult.

Este scris în Biblie: 1Petru 3:4. “Frumuseţea voastră să fie cea interioară, a inimii pătrunse de acel farmec nepieritor al unui duh liniştit, care îi este atât de scump lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Imprieteneşte-te cu cineva care are o atitudine bună.

Este scris în Biblie: Romani 15: 5-6. “Fie ca Dumnezeu, care dăruieşte răbdare, statornicie şi îmbărbătare să vă ajute să trăiţi în armonie desăvârşită unul cu altul - fiecare din voi manifestând faţă de celălalt atitudinea lui Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).

Imprieteneşte-te cu cineva care te încurajează şi te susţine.

Este scris în Biblie: Filipeni 2: 1-2. “Se poate vorbi între creştini de o ridicare reciprocă a moralului? Mă iubiţi voi suficient pentru a dori să mă ajutaţi? Are vre o semnificaţie pentru voi faptul că suntem fraţi în Domnul, împărtăşind acelaşi Duh? Există în inimile voastre câtuşi de puţină duioşie şi consideratie? Dacă da, atunci faceţi-mă fericit pe deplin, iubindu-vă unii pe alţii şi trăind în acord desăvârşit unii cu alţii, lucrând împreună cu o singură inimă, cu un singur gând şi cu un singur ţel” (NT pe înţelesul tuturor).

Intr-o relaţie de prietenie nu fii exclusivist - îngrijeşte-te deasemenea şi de alţii.

Este scris în Biblie: Filipeni 2: 4. Nu vă gândiţi tot timpul doar la treburile voastre, ci interesaţi-vă şi de alţii şi de ceea ce fac ei” (NT pe înţelesul tuturor).

Relaţia de prietenie şi curtenie să progreseze pas cu pas.

Este scris în Biblie: 2 Petru 1:6-7. “Apoi, învăţaţi să daţi laoparte dorinţele

voastre proprii pentru ca să deveniţi răbdători şi evlavioşi, permiţând cu

bucurie lui Dumnezu să lucreze după voia Sa în voi. Aceasta va face posibil

pasul următor, de a vă bucura împreună cu alţii, să vă placă de ei şi, în final,

să-i iubiţi cu adevărat” (Traducerea engleză TLB).

Ce să evitaţi în timpul curteniei.

Este scris în Biblie: Romani 13:13. “Fiţi cumsecade şi sinceri în tot ceea ce faceţi, pentru ca toţi să poată aproba purtarea voastră. Nu vă risipiţi viaţa şi sufletul la chefuri şi beţii, ori în hăţişurile poftelor şi adulterului, ori în harţă şi gelozie” (NT pe înţelesul tuturor).

Curtenia nu trebuie să includă relaţii sexuale.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 6:13, 18. “Desfrânarea (“păcatul sexual” - traducerea engleză TLB) însă nu trebuie tolerată niciodată: trupurile noastre nu au fost făcute pentru păcat, ci pentru Domnul... De aceea zic, trebuie să ocoliţi cu desăvârşire orice formă de imoralitate sexuală. Nici un alt păcat nu afectează trupul ca acesta” (NT pe înţelesul tuturor).

Să te ţii curat/ă.

Este scris în Biblie: 1 Ioan 3:3. “Şi oricine crede cu adevărat acest lucru îşi va da toată silinţa să rămână curat fiindcă şi Cristos este curat” (NT pe înţelesul tuturor).

Pentru a nu ne vătăma pe noi înşine, dorinţele şi activităţile sexuale trebuie puse sub controlul lui Hristos.

Este scris în Biblie: 1 Tesaloniceni 4:3-5. “Căci Dumnezeu doreşte să fiţi sfinţi şi curaţi şi să vă păziţi de orice destrăbălare (“de toate păcatele sexuale” - trd. engleză TLB), urmând să vă căsătoriţi în sfinţenie şi cinste - nu în pofte necontrolate ca păgânii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi căile Sale” (NT pe înţelesul tuturor).

Dacă ai mers prea departe în păcatul sexual, ce trebuie să faci?

1. Recunoaşte-ţi păcatul.

Este scris în Biblie: Psalm 51:2-3. “Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fărădelegea şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.”

2. Cere iertare pentru păcatul tău - Dumnezeu spune că poţi începe o nouă viaţă.

Este scris în Biblie: Psalm 51:7-12. “Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele, pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Intoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic. Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!”

3. Crede că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat şi încetează de a te mai simţi vinovat.

Este scris în Biblie: Psalm 32:1-6. “Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de loc!”

Dumnezeu are un partener sau o parteneră pentru tine.

Este scris în Biblie: Geneza 2:18. “Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”

Roagă-te Domnului să-ţi găsească soţul sau soţia.

Este scris în Biblie: Proverbe 19:14. “Casa şi averea la moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.”

Dumnezeu îţi va da după dorinţa inimii tale.

Este scris în Biblie: Psalm 37:4. “Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.”

Matei 6:8. “Tată vostru ştie de ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să-I cereţi voi.”