Home / Bibelemner / Kjæresteforhold

Kjæresteforhold

Hva slags menneske skal man velge som sin kjæreste? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,22. ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.”

Det er ingen god idé å bli kjæreste med en som ikke elsker Gud. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 6,14-15. ”Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro?” I Amos 3,3 står det, ”Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det?”

Ikke bli sammen med noen som hevder å være kristen men som ikke lever som det. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 5,11. ”Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.”

Unngå å bli sammen med en som har et voldsomt temperament. Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,24.25 ”Vær ikke venn med en sinnatagg, og slå ikke lag med bråsint mann, så du ikke venner deg til hans veier og setter en felle for ditt liv.”

Ikke bli sammen med en kristen som lever et utsvevende liv. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 3,6. ”Vi pålegger dere, brødre, i Herren Jesu Kristi navn å trekke dere tilbake fra enhver bror som fører et uordentlig liv og ikke retter seg etter den overlevering som dere mottok fra oss.”

Det er den indre skjønnhet som teller mest. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,4. ”Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud.”

Bli sammen med en som har positive holdninger. Det står i Bibelen, Romerne 15,5-6. ”Måtte Gud selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje.”

Velg en kjæreste som oppmuntrer deg og som støtter deg. Det står i Bibelen, Filipperne 2,1-2. ”Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn."

Når du er i et kjæresteforhold, ikke steng andre ute - vær vennlig og åpen mot andre mennesker også. Det står i Bibelen, Filipperne 2,4. ”Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres.”

La forholdet utvikle seg skritt for skritt i en naturlig fremdrift. Det står i Bibelen, 2. Peter 1,6-7. ”...innsikten i selvbeherskelse, selvbeherskelsen i utholdenhet, utholdenheten i gudsfrykt, gudsfrykten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet."

Dette skal man prøve å unngå på stevnemøter. Det står i Bibelen, Romerne 13,13. ”La oss leve sømmelig som ved høylys dag; ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, i strid og misunnelse.”

Stevnemøter og kjæresteforhold skal ikke innbefatte sex. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,13.18. ”Legemet er ikke til for hor; det er for Herren, og Herren er for legemet... Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.”

Hold deg åndelig ren. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,3. ”Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren.”

For å unngå at vi selv eller andre blir såret eller skadet, må vi la Kristus få kontroll over vår seksuelle lyst og aktivitet. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,3-5. ”For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.”

Hvis du allerede har gått for langt fysisk, hva skal du gjøre?

Først av alt må du innrømme og bekjenne for Gud det du har gjort galt. Det står i Bibelen, Salmene 51,2-4. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg.”

For det andre, be om tilgivelse for din synd – Gud sier at du kan starte på nytt. Det står i Bibelen, Salmene 51.9-14. ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste, få juble! Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!”

For det tredje, tro fullt og fast på at Gud virkelig har tilgitt deg, og slutt å ha dårlig samvittighet. Det står i Bibelen, Salmene 32,1-6. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg, du bevarer meg fra trengsel og lar frelsesjubel lyde omkring meg.”

Det er Guds vilje at alle mennesker skal finne en å være sammen med. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 2,18. ”Da sa Herren Gud: ”Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like”.”

Be til Gud om at du skal finne den rette. Det står i Bibelen, Ordspråkene 19,14. ”Hus og gods er fedrearv, en forstandig kone er en gave fra Herren.”

Gud vil oppfylle det ditt hjerte ønsker. Det står i Bibelen, Salmene 37,4 og Matteus 6,8. ”Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker!” ”For dere har en Far som vet hva dere tenger, før dere ber ham om det.”