Σωτηρία

Ο Θεός μας προσφέρει τη σωτηρία μέσω του Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού (που σημαίνει "Σωτήρας"), επειδή αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους." (Ματθαίος 1: 21) Το χωρίο 4: 12 των Πράξεων λέει: "Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία. Επειδή ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε."

Σωτηρία σημαίνει ότι κατακτούμε την αιώνια ζωή, διαμέσου μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό κι αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό." (Ιωάννης 17: 3) Το χωρίο 3:16 του Ιωάννη λέει: "Επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή."

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για τη σωτηρία και δεν είναι εύκολος δρόμος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη. Επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που φέρνει στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα από αυτή. Επειδή στενή είναι η πύλη και θλιμμένος ο δρόμος που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν." (Ματθαίος 7: 13 – 14)

Η σωτηρία δεν μπορεί να κερδηθεί, είναι ένα δώρο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Κι αυτό δεν είναι από εσάς. Είναι δώρο του Θεού. Όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος." (Επιστολή προς Εφεσίους 2: 8 – 9)

Η κατάκτηση της σωτηρίας είναι μια ισχυρή, προσωπική ανταπόκριση στα λόγια του Ευαγγελίου που συμπεριλαμβάνει τη μετάνοια για την αμαρτία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν τα άκουσαν αυτά, η καρδιά τους ήρθε σε κατάνυξη και είπαν στον Πέτρο και στους υπόλοιπους αποστόλους: Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς. Μετανοήστε και κάθε ένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών. Και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος." (Πράξεις 2: 37 – 38)

Η κατάκτηση της σωτηρίας είναι απλή, άμεση, προσωπική και διακηρύσσεται δημόσια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά τι λέει; «Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου», δηλαδή ο λόγος της πίστης που κηρύττουμε. Ότι αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Επειδή με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία." (Επιστολή προς Ρωμαίους 10: 8 – 10)