Home / Bibelemner / Frelse

Frelse

Guds gir oss frelsen gjennom Jesus. Det står i Bibelen, Matteus 1,21. ”Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” I Apostlenes Gjerninger 4,12 står det, ”Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.”

Frelsen innebærer at vi får evig liv ved å ha et personlig forhold til Gud. Det står i Bibelen, Johannes 17,3. ”Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.”

Det er kun en vei til frelsen, og det er ikke noen enkel vei. Det står i Bibelen, Matteus 7,13-14. ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.”

Det er umulig å gjøre seg fortjent til frelsen. Den er en gave. Det står i Bibelen, Efeserne 2,8-9. ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal forse seg.”

Det å ta imot frelsen er et mektig og personlig svar på evangeliet, og det innebærer omvendelse fra synden. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 2,37-38. ”Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: ”Hva skal vi gjøre, brødre?” Peter svarte dem: ”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave”.”

Å ta imot frelsen er enkelt, målbevisst, personlig og offentlig. Det står i Bibelen, Romerne 10,8-10. ”Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.”