Home / Subiecte biblice / Mântuire

Mântuire

Dumnezeu ne oferă mântuirea prin Isus.

Este scris în Biblie: Matei 1:21. “Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Faptele Apostolilor 4:12. “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Mântuirea înseamnă primirea vieţii veşnice dacă intrăm într-o relaţie personală cu Dumnezeu.

Este scris în Biblie:Ioan 17:3. “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”

Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Există doar o cale spre mântuire şi nu e uşoară.

Este scris în Biblie: Matei 7:13-14. “În cer nu se poate intra decât pe poarta strâmtă! Drumul mare spre iad e larg şi poarta lui e destul de lată pentru toate mulţimile care aleg calea lui uşoară. Poarta care duce la Viaţă e mică, drumul ei îngust şi puţini sunt cei care o găsesc” (NT pe înţelesul tuturor).

Mântuirea nu poate fi câştigatâ, ea este un dar.

Este scris în Biblie: Efeseni 2:8-9. “Datorită bunătăţii Sale aţi fost voi salvaţi, prin încrederea în Cristos. Dar până şi încrederea aceasta nu provine de la voi înşivă, ci este un dar de la Dumnezeu. Mântuirea nu este o răsplată pentru binele înfăptuit de noi, aşa că, nimeni nu-şi poate asuma vreun merit pentru ea” (NT pe înţelesul tuturor).

Primirea mântuirii este un răspuns personal şi plin de putere la chemarea Evangheliei, incluzând pocăinta de păcate.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 2:37-38. “Aceste cuvinte ale lui Petru i-au mişcat profund. Adresându-se lui şi celorlalţi apostoli, oamenii au întrebat: “Fraţilor, ce trebuie să facem?” Atunci Petru a răspuns: “Fiecare din voi trebuie să se întoarcă de la păcat, să revină la Dumnezeu şi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor” (NT pe înţelesul tuturor).

Primirea mântuirii este simplă, directă, personală şi publică.

Este scris în Biblie: Romani 10:8-10. “Căci mântuirea care decurge din încrederea în Cristos – adică ceea ce predicăm noi – e deja la îndemâna fiecăruia dintre noi, numai să ne-o însuşim; de fapt ne este atât de aproape cum ne este inima şi gura. Fiindcă, dacă spui altora cu gura ta că Isus Cristos este Domnul tău şi crezi din inimă că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci un om ajunge să fie în ordine cu Dumnezeu prin credinţa din inima sa; iar cu gura spune altora despre credinţa sa, confirmându-şi astfel mântuirea” (NT pe înţelesul tuturor).