Σύζυγοι

Ποιες είναι οι βασικές οδηγίες της Αγίας Γραφής προς τους συζύγους; Η αρχική ευθύνη ενός συζύγου είναι να αγαπάει τη σύζυγό του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της." (Επιστολή προς Εφεσίους 5: 25)

Οι σύζυγοι πρέπει να τιμούν τις συζύγους τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι άνδρες παρόμοια συνοικείτε με τις γυναίκες σας με φρόνηση, αποδίδοντας τιμή στο γυναικείο γένος ως σε ασθενέστερο σκεύος και ως σε συγκληρονόμους της χάρης της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας." (Α΄ Επιστολή Πέτρου 3: 7)

Ο σύζυγος πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένειά του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν όμως κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του, μάλιστα για τους οικείους, αρνήθηκε την πίστη και είναι χειρότερος από έναν άπιστο." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 5: 8)

Οι σύζυγοι δεν πρέπει να αποθαρρυνθούν, επειδή είναι νέοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κανένας ας μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα." (Επιστολή προς Τιμόθεο 4: 12)

Βλέπε επίσης το κεφάλαιο "Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού".