Home / Bibelemner / Ektemenn

Ektemenn

Hvilke grunnleggene retningslinjer finnes i Bibelen for ektemenn? Det største ansvar mannen har er å elske sin kone. Det står i Bibelen, Efeserne 5,25. ”Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den.”

Ektemenn skal vise sin kone ære og respekt. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,7. ”Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svake part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.”