Make

Vilket är det bibliska rådet för gifta män? En makes främsta ansvar är att älska sin hustru. Bibeln säger i Efesierbrevet 5:25   Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den

En make bör visa sin hustru respekt och aktning. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 3:7   Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva. Då skall ingenting stå i vägen för era böner.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.