Τελειότητα

Η τελειότητα είναι ένας στόχος για τον οποίο πρέπει να εργαστούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, είναι τέλειος." (Ματθαίος 5: 48)

Η τελειότητα είναι μια διαδικασία υπακοής, μάθησης και πνευματικής αύξησης που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "τον οποίο (Ιησού Χριστό) εμείς κηρύττουμε νουθετώντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με κάθε σοφία, για να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 1: 28)

Η τελειότητά μας θα επιτευχθεί όταν θα έρθει ο Ιησούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σ’ αυτόν όμως που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους και να σας στήσει μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση, τον μόνο σοφό Θεό, τον σωτήρα μας, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχική δύναμη και εξουσία και τώρα και σε όλους τους αιώνες, Αμήν." (Επιστολή Ιούδα 24 – 25)