Home / Bibel ämnen / Fullkomlig

Fullkomlig

Fullkomlighet kan endast uppnås genom Jesus Kristus. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:48”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.”

Fullkomlighet är en process, där man lyssnar, lär och växer med Jesu hjälp. Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:28”Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.”

Fullkomligheten kommer att fullbordas i oss när Jesus kommer. Bibeln säger i Judasbrevet v 24-25”Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet. Amen”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.