Home / Bibelemner / Fullkommenhet

Fullkommenhet

Et av våre mål skal være å oppnå fullkommenhet. Det står i Bibelen, Matteus 5,48. ”Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.”

Fullkommenhet oppnås gjennom en prosess hvor vi følger Jesu veiledning og lærer mer om ham. Slik utvikler vi oss med hans hjelp. Det står i Bibelen, Kolosserne 1,28. ”Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.”

Vi blir fullkomne først når Jesus kommer tilbake. Det står i Bibelen, Judas 24-25. ”Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.”