Home / Subiecte biblice / Desăvârşire

Desăvârşire

Desăvârşirea este ţinta pe care s-o atingem.

Este scris în Biblie: Matei 5:48. “Dar voi trebuie să fiţi desăvârşiţi, după cum Tatăl vostru din cer este desăvârşit” (NT pe înţelesul tuturor).

Desăvârşirea este un proces de ascultare, invăţare şi creştere cu ajutorul lui Isus.

Este scris în Biblie: Coloseni 1:28. “Aşa că oriunde mergem, le vorbim despre Cristos tuturor celor care sunt dispuşi să asculte, prevenindu-i şi invăţându-i cum ştim mai bine. Vrem să putem infăţişa pe fiecare lui Dumnezeu ca desăvârşit, pe baza a ceea ce a făcut Cristos pentru fiecare din ei” (NT pe înţelesul tuturor).

Desăvârşirea va fi completă în noi atunci când Isus va veni.

Este scris în Biblie: Iuda 1:24-25. “Şi acum toată slava să-I fie singurului Dumnezeu, care ne Mântuieşte prin Isus Cristos, Domnul nostru; da, într-adevăr, toată splendoarea şi maiestatea, toată puterea şi autoritatea sunt ale Sale de la început; ale Lui sunt şi ale Lui vor rămâne in veci de veci. Şi El este în stare să vă ferească de orice alunecare şi de orice cădere şi să vă aducă, fără păcat şi desăvârşiţi, în slăvita Sa prezenţă, cu chiote de bucurie veşnică. Amin.” (NT pe înţelesul tuturor).