Τυπολατρία

Η τυπολατρία βάζει τους κανόνες επάνω από το Θεό και επάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και καθώς (ο Ιησούς) αναχώρησε από εκεί, ήρθε στην συναγωγή τους. Και να, ήταν εκεί ένας άνθρωπος που είχε το χέρι του παράλυτο. Και τον ρώτησαν λέγοντας: Άραγε, επιτρέπεται σε κάποιον να θεραπεύει το Σάββατο; Για να τον κατηγορήσουν. Και εκείνος είπε σε αυτούς: Ποιος άνθρωπος από εσάς θα είναι που έχοντας ένα πρόβατο, αν αυτό πέσει σε λάκκο κατά το Σάββατο, δεν θα το πιάσει και θα το σηκώσει; Πόσο λοιπόν διαφέρει άνθρωπος από πρόβατο!" (Ματθαίος 12: 9 – 11)

Η τυπολατρία είναι μια μορφή σκλαβιάς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά τότε μεν, μην γνωρίζοντας τον Θεό, υπηρετήσατε ως δούλοι στους θεούς που από τη φύση τους δεν είναι θεοί. Τώρα όμως, αφού γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον δε, γνωριστήκατε από τον Θεό, πως επιστρέφετε πάλι στα ασθενικά και φτωχά στοιχεία, τα οποία θέλετε ξανά να υπηρετείτε ως δούλοι, όπως και πρωτύτερα;" (Επιστολή προς Γαλάτας 4: 8 – 9)

Η τυπολατρία είναι ελκυστική, αλλά καταστρεπτική. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τα οποία (διατάγματα, δηλ. κανονισμοί) έχουν μονάχα μια φαινομενική πλευρά σοφίας σε εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 2: 23)

Σωζόμαστε από την πίστη, όχι από τα έργα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από εσάς. Είναι δώρο του Θεού. Όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά." (Επιστολή προς Εφεσίους 2: 8 – 10)