Home / Subiecte biblice / Legalism

Legalism

Legalism înseamnă a impune reguli mai presus de Dumnezeu şi de trebuinţele omeneşti.

Este scris în Biblie: Matei 12:9-10. “După aceasta, S-a dus la sinagogă şi a observat acolo un om cu mâna diformă. Fariseii L-au întrebat pe Isus: “Este legal să lucrezi, vindecând pe alţii în ziua de Sabat?” (Fireşte, se aşteptau ca El să spună Da şi astfel să-L poată aresta). Iată însă ce le-a răspuns El: “Dacă aţi avea doar o singură oaie şi aceasta ar cădea în fântână în ziua de sabat, n-aţi lucra în ziua aceea ca s-o salvaţi? Fireşte că aşa aţi face. Acum însă, cu cât mai valoros este un om decât o oaie!” (NT pe înţelesul tuturor).

Legalismul este o formă de sclavie.

Este scris în Biblie: Galateni 4:8-9. “Odinioară, când nu cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou?”

Legalismul e atractiv, dar destructiv.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:23. “Or fi părând aceste reguli bune, căci ele şi altele de felul lor necesită un grad înalt de devotament şi umilesc trupul prin asprimea lor, dar n-au absolut nici un efect când e vorba de a învinge gândurile şi dorinţele rele ale cuiva. Dimpotrivă, ele îl fac pe om trufaş” (NT pe înţelesul tuturor).

Suntem mântuiţi prin credinţă, nu prin fapte.

Este scris în Biblie: Efeseni 2:8-10. “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.