Home / Bibelemner / Lovtrell

Lovtrell

Å være lovtrellsk betyr at man setter loven høyere enn Gud og andre menneskers nød. Det står i Bibelen, Matteus 12,9-12. ”Så gikk han videre og kom inn i synagogen deres. Der var det en mann med en hånd som var helt vissen; og de spurte Jesus: ”Er det tillatt å helbrede på sabbaten?” For de ville finne noe å anklage ham for. Men han svarte: ”Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten”.”

In lovtrell er en slave for loven. Det står i Bibelen, Galaterne 4,8-9. ”Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå når dere kjenner Gud, ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene i verden? Vil dere trelle under dem igjen?”

Det er mange som finner lovtrelldom tiltrekkende, men det er destruktivt. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,23. ”Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å tilfredsstille menneskets syndige natur.”

Den eneste måten vi kan oppnå frelse er ved å tro; å holde loven eller utføre andre gjerninger fører ikke til frelse. Det står i Bibelen, Efeserne 2,8-10. ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.”