Home / Bibel ämnen / Legalism

Legalism

Legalism är att sätta sina egna regler före Gud och mänskliga behov. Bibeln säger i Matteusevangeliet 12:9-12   Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus: ”Är det tillåtet att bota på sabbaten?” De ville ha något att anklaga honom för. Han svarade: ”Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det?Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.”

 Legalism är ett slags slaveri. Bibeln säger i Galaterbrevet 4:8-9   Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen?

Legalism kan vara attraktiv, men är destruktiv. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:23  låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov.

Vi blir frälsta genom tro, inte genom gärningar. Bibeln säger i Efesierbrevet 2:8-10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.